CONTACT US
  Longliqi BiologicalIndustrial Park, Changshu City,Jiangsu Province,China.
 (86)400 8282 503 / (86)400 8282 503-1-0-1

 
daizilogo然然
Contact Us
ADD : 
Longliqi BiologicalIndustrial Park, Changshu City,Jiangsu Province,China.
TEL : (86)400 8282 503 / (86)400 8282 503-1-0-1
E-mail:Global@longrich.com 
POLICIES & PROCEDURES
Longrich Corp. (Longrich)  is located in Longrich
Biological Industrial Park, Changshu, Jiangsu, China.